Vilkår

VILDSVINE SHOPPEN
CVR-nr. 11 04 97 37
Egevej 10, 4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 30 23 - 23 49 08 94
E-mail: info@vildsvineshoppen.dk

Definitioner
Aftalens parter:
 • ”Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af bestilling til VILDSVINE SHOPPEN afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
 •  ”VILDSVINE SHOPPEN” anvendes i det følgende både om den fysiske og juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om det website, hvorfra varer præsenteres og bestilles.
Produktinformation
På VILDSVINESHOPPEN.DK oplyses varens væsentligste egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan henvendelse ske via hjemmesidens kontaktformular.
 
Priser
Alle angivne priser er inklusive 25 % moms, men uden leveringsomkostninger, som tillægges. 
Priserne er gældende inden for Danmarks grænser excl. Færøerne og Grønland.
 
Bestilling
Præsentation af varer sammen med en pris på VILDSVINESHOPPEN.DK er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra VILDSVINESHOPPEN.DK udgør ikke en bindende accept, men derimod et tilbud til VILDSVINE SHOPPEN om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og VILDSVINE SHOPPEN er først indgået, når VILDSVINE SHOPPEN ved fremsendelse af ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.
 
Betaling

VILDSVINE SHOPPEN modtager betaling med Dankort, VISA/Dankort, Matercard, Maestro, VISA, JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
Du kan også betale via bankoverførsel. Betaler du via bankoverførsel, sendes varen, når VILDSVINE SHOPPEN har registreret din betaling.
Alle beløb er i DKK Danske kroner og er incl. moms.
VILDSVINE SHOPPEN krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Leveringsomkostninger
De til enhver tid gældende takster for brev- og pakkeforsendelser hos Postnord og GLS tillægges varekøbet.
 
Levering
VILDSVINE SHOPPEN sørger for levering med Postnord eller GLS.
Postnord: VILDSVINE SHOPPEN afsender bestilte varer samme dag for bestillinger, der er modtaget inden kl. 15 på hverdage. Er bestillingen modtaget efter kl. 15, sendes varen den følgende hverdag.
GLS: GLS afhenter varer kl. 09:00 på hverdage. Bestilte varer afsendes derfor dagen efter bestilling.
 
Rettidig levering
Rettidig levering forudsætter, at Postnord og GLS overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Postnord eller GLS, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den lovede leveringsdato. VILDSVINE SHOPPEN kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Postnord eller GLS. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender VILDSVINE SHOPPEN en ny leverance uden beregning.
 
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.
 
Reklamationsret
VILDSVINE SHOPPEN yder 2 års reklamationsret fra fakturadato i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles VILDSVINE SHOPPEN inden for rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder VILDSVINE SHOPPEN returneringsomkostninger i rimeligt omfang.
Fakturaen skal fremvises til VILDSVINE SHOPPEN i forbindelse med anvendelse af reklamation.
 
Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
 
VILDSVINE SHOPPEN
Egevej 10
4632 Bjæverskov
info@vildsvineshoppen.dk
56 87 30 23 - 23 49 08 94

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt UFRANCO eller pr. efterkrav. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af købskvittering, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.
Vi anbefaler at du sender varen retur som pakke (ikke brev) med Postnord eller GLS, da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelsen.
Du bør sende varen forsvarligt emballeret sammen med en kopi af fakturaen, og skriv tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og at du derfor ønsker at få tilbagebetalt varens pris.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.
 
Refusion
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, sker der en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og VILDSVINE SHOPPEN har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.
 
Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at du kan fortryde dit køb i op til 14 dage efter, at du har modtaget varerne.
Fortrydelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor du får varen i hænde, forudsat du har fået de nødvendige oplysninger. Varen skal altså være blevet afleveret hos dig eller f.eks. hentet på posthuset af dig. Falder fortrydelsesfristens sidste dag i en weekend eller på en helligdag, udløber fristen den førstkommende hverdag. Perioden, inden for hvilken du kan fortryde købet, er hele dage.

Ved fortrydelse af købet beder vi dig udfylde og sende en fortrydelsesformular. Du er ikke forpligtet til at oplyse om årsagen til, at fortrydelsesretten udnyttes.
Købet kan ikke fortrydes ved blot at undlade at modtage eller indløse forsendelse, medmindre vi samtidig modtager meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten.

Varen skal returneres senest 14 dage efter, at du har givet meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Såfremt du returnerer varen med posten, er det tilstrækkeligt, at varen er overgivet til postvæsnet senest 14 dage efter, at du har givet meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. 

Varen pakkes forsvarligt ind i korrekt fragtemballage. Du må ikke påklistre mærkater eller skrive direkte på producentens salgsemballage. Dette skal ske på fragtemballagen. Du hæfter for varens hændelige undergang og evt. skader opstået i forbindelse med returneringen.

Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Vi gennemfører en sådan betaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Vi kan ikke tilbageføre pengene til dit kreditkort mv. Derfor har vi brug for, at du oplyser os dit bankkontonummer.
Bemærk, at vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne.

Som forbruger kan du fortryde dit køb, selv om varen er blevet brugt. Bemærk dog, at du hæfter for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskab og den måde, den fungerer. Hvis varen er brugt, laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. Evt. værdiforringelse af varen vil blive fratrukket tilbagebetalingen.

Finder vi, at betingelserne ikke er opfyldte for, at du kan benytte dig af fortrydelsesretten eller trækker vi et beløb for værdiforringelse ved uberettiget håndtering af varen, kontakter vi dig pr. e-mail med en begrundelse herfor.

Køber bedes ved modtagelsen af varen kontrollere for evt. fragtskader samt antal. Evt. fragtskader skal noteres på fragtbrevet og kontakt tages til info@vildsvineshoppen.dk eller på telefon 56 87 30 23 eller 23 49 08 94 for reklamation. Kontrol af varer, herunder korrekt mål, farve, model mv. bør foretages hurtigst muligt efter modtagelsen.


Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til VILDSVINE SHOPPEN, Egevej 10, 4632 Bjæverskov, tlf. 56 87 30 23 - 23 49 08 94, e-mail info@vildsvineshoppen.dk.
I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@vildsvineshoppen.dk.


Personlige oplysninger
Ingen personlige oplysninger, der registreres på VILDSVINESHOPPEN.DK, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for VILDSVINE SHOPPEN.


Fortrydelsesformular

Persondatapolitik hos VILDSVINE SHOPPEN

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos VILDSVINE SHOPPEN

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
 
 

Oplysninger vi indsamler 

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

VILDSVINE SHOPPEN indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 
 
 • Gennemfører et køb af vores produkter
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Anmelder vores hjemmeside
 • Anmelder et produkt
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
   

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.vildsvineshoppen.dk er VILDSVINE SHOPPEN, Egevej 10, 4632 Bjæverskov, CVR-nummer 11049737 
 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. 
 
Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af nyhedsbrev/tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare.
 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger eller overfører ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 
 
 
 • Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. GLS og Postnord med henblik på levering af dine indkøb. 
 • Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden.
 • Hvis du vælger at anmelde et produkt, vil dit navn blive overført til produktkortet 

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.   

Vi har indgået databehandleraftale med vores databehandler, hvilket er vores garanti for, at gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger overholdes.
 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
 
 
 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@vildsvineshoppen.dk eller kontakt@vildsvin.shop.